Time

Onderwerp

Deze tekening is al een jaar of twintig oud Gedachte over de belevingswereld van de Mens of Mensheid in de toekomst Inzet : veel “klassieke beschavingen” zuchten en zwichten onder eigen decadentie Conclusie : gelezen de geschiedenis zou ik stellen dat dit een waarschuwende factor kan zijn voor ons moderne Mensen / Mensheid, Misschien dat minder luxe beter is. Verkeersbord : zegt genoeg In elkaar overlopende letters (TIME) : tijd stopt niet, en de zucht naar luxe zaken ook niet Ook al zijn er heel wat luxe artikelen behoorlijk overbodig Helm stelt voorgaande beschavingen voor Engel des levens : geen zicht geen hulp Mensen moeten zelf op Aarde met zichzelf in het reine komen.

De tekening

Mens bezint, eer ge begint (vernietigt Uw eigen thuisplaneet niet)
Copyright © 2022 Ozy Makeev. Alle rechten voorbehouden.