Tartaars Fantasie Huwelijk

Tartaarse_bruiloft

De Tekening

Hij komt uit de bergen, bergvolk.
Zijn helm is bont gevoerd, warme kledij.
In de bergen is het koud, hard leven.
Eist kracht en moed ter overleving, hard volk.
Zijn herders, die ook van de jacht leven.

Zij komt uit de lage landen.
Luchtig hoofddeksel, elegante lichaamsbouw.
Veel wijsheid, meer tijd voor begaafdheden en talent.

Uit beide culturen staat, dat huwelijken tussen Bergvolk en Lage Landenvolk zich niet spontaan mixen.
Wordt door de Meesters en Heersers van beide volkeren niet echt gestimuleerd. In de bergen : weinig delfstoffen.
Dus veel ruilhandel tussen Bergvolk, en Lage Landenvolk.

In de Lage Landen : weinig jacht mogelijkheden.
Uitwisseling van vlees uit de Bergen tegen goederen uit de Lage Landen.

Een ware harmonie.

Op locaties van uitwisseling vlees-goederen vinden ook interacties plaats tussen jeugd en volwassen leden van deze twee verschillende culturen. Zo kan het toch gebeuren, dat liefde opbloeit tussen leden van deze twee verschillende culturen.
In wijsheid van de Meesters, Heersers, en Ouders dat Liefde de hoogste graad in het Leven is, wordt kracht en karakter van beide huwelijkskandidaten getoetst, om te zien hoe sterk hun liefde is. Sterke Liefde garandeert genegenheid, geborgenheid en een liefdevolle opvoeding voor hun kinderen. Liefdevolle opvoeding garandeert dat de kinderen hun kinderen ook weer een mooie opvoeding schenken.

Immers: Mensen die gelukkig zijn, zijn van grote waarde voor de stam en familie. Zo wordt een Natuurlijke Harmonische Levenscyclus gevormd op elke mogelijke planeet in het Universum.

De tekening beeld zo'n fantasie huwelijk uit.

Meester: leider Lage Landenvolk Heerser: leider Bergvolk

Onderwerp

De kracht van de liefde en opvoeding