Mentaliteitsverandering

Onderwerp

Deze tekst is in 1987 gezet. Uitleg overbodig.
Copyright © 2022 Ozy Makeev. Alle rechten voorbehouden.