De koniging en de jager

Onderwerp

Overbevolking: gevolg van een te groot succes in overleven?

Deze tekening is gemaak, omdat de tekenaar wilde aanmerken, dat geen biologisch organisme zich onbeperkt kan expanderen zonder schade aan eigen leefgebied, of voedingsbronnen.

Voorbeeld: teveel runderen, of welke andere herbivoor dan ook, zonder natuurlijke vijand zou inhouden, dat voedselbronnen (planten/gras) zonder herstelmogelijkheid vernietigd zouden worden.

Hetgeen uitsterven van datzelfde rund, of welke andere herbivoor dan ook, zou betekenen door uiteindelik gebrek aan voeding.

Carnivoren zouden dan ook geen voedelsbron meer hebben, dus die sterven dan ook uit.

Het leven op deze planeet zou ophouden te bestaan.

Niet echt de bedoeling van de Evolutie.

De natuurlikj harmonie op Aarde tussen alle biologische organismen garandeert het voorstbestaan van het leven.

Dus elk teveel van een biologisch organisme is een biologisch organisme uit evenwicht.

De tekenaar vindt, dat mensen lijken te vergeten, dat ze gewoon ook een biologisch organisme zijn, deel uitmaken van de Natuur en dat er meer Mensen op deze planeet zijn, dan goed voor een natuurlijk evenwicht tussen Mens, Dier, Plant en PLaneet is.

Mensheid kent Uw grenzen

Verdrinkt niet in Uw eigen success en overleven op deze planeet.

Aan alles zit een grens, ook aan de hoeveelheid Mensen

Dit alles uitgebeeld in een sprookjestekening.

Het vogeltje (de boodschapper op slecht nieuws) waarschuwt een Koningin en haar gade , de Jager voor in verre gebieden aanhoudende oorlogen uit winstbejag en hebzucht, macht en eigenbelang, welke steeds dichterbij komen, om tenslotte de harmonie ook in hun sprookjesland te vernietigen.

Alternatief: spontane verandering van Mensengedrag

De tekening

Overbevolking : gevolg van een te groot succes in overleven?
Copyright © 2022 Ozy Makeev. Alle rechten voorbehouden.