De geboorte

Onderwerp

In deze tekening zitten allerlei kleine onderwerpjes
bloemen/dolfijnen/speelgoed/schaakbord/vreemde objecten

I am a illustrator of weird objects
illustrator van vreemde objecten
Gaat over de geboorte van de volgende generatie.
People of the future.
De Mensen van de Toekomst.
Instandhouding van de soort (basisdrift)

De tekening

Eerste impressie. Voorstudie van de geboorte.
Copyright © 2022 Ozy Makeev. Alle rechten voorbehouden.