Blok aan ons been

Onderwerp

De wereld is een blok aan ons been, maar het is wel makeklijk als je erop zit.

Met deze tekening, net zoals de “Koningin en de Jager”, wil de tekenaar aangeven, dat volgens hem alle problemen die Mensen en Mensheid nu kennen met zichzelf, (mede) voortvloeien uit een veel te grote hoeveelheid exemplaren van die Mensheid.

Succes in overleven en in stand houden van de soort, is omgeslagen naar een veel te groot succes.

Als gevolg daarvan gaan;

vreemde culturen
vreemd fysiek uiterlijk
vreemde gewoontes
vreemde overtuigingen
vreemde religies
vreemde talen
vreemde kledij
vreemde acceptaties
en meer van al dat vreemd en onbekend is voor Mens en Mensheid onderling, elkaar overlappen in evolutionair, psychologisch en biologisch gezien veel te korte tijd.

De hersens, onze hersens, hebben niet genoeg tijd gekregen om aan al die verschillen te wennen en om al die verschillen te accepteren van elkaar.

Als gevolg hiervan, komen wereldwijd sociale vaardigheden onder veel te grote druk te staan.

Volgens de tekenaar gaan daarom sociaal en maatschappelijk grenzen vervagen of vervallen.

Gevolg:

rijkdom versus armoe
jaloezie versus afgunst
hoogmoed versus weerstand

En dan houdt de Mensheid per saldo alleen overbodige agressie en zinloze oorlogen over.

 

De tekening

De kubus stelt de planeet Aarde voor
De 3 figuren stellen de Mensheid voor
Er is dus GEEN plaats meer voor een vierde of 5e figuur
Aan alles zit een grens, ook aan de hoeveelheid Mensen

Copyright © 2022 Ozy Makeev. Alle rechten voorbehouden.